MM
Cyngor Sir Proffil Cwmni PORTFFOLIOS Newyddion Cartref
Peirianwyr Sifil Mynegai Gwasanaeth Cysylltiadau Cleientiaid Dolenni

MM Prosiect

Coetir a safle treftadaeth Castell Aberlleiniog >>
Prosiect Gwiwerod Coch Ynys Mn >>
Prosiect Dyfrgwn Ynys Mn >>
Prosiect Llygod Pengrwn y Dwr Ynys Mn >>
Prosiectau Asesu Effeithiau a Lliniariad Amgylcheddol >>
Dehongli a chyhoeddi >>
GNLl Tiroedd Comin Llanddona a Llaniestyn >>
Tir Comin Llanddona Common >>
GNLl Tiroedd Comin Llangoed >>
Marianglas Common >>
Gwarchod blodau ymyl y ffordd >>
Tir Comin Tywyn Trewan >>
Coast

Adfer Cynefinoedd
Mae Tir Comin Marian-glas yn hen goedlan gyll, ar balmant calchfaen, nad oedd wedi cael ei rheoli ers llawer o flynyddoedd. Mae bn-docio'r cyll yn gylchdroadol wedi'i gyflwyno, i adfer y coed cyll ac amlygu'r palmant calchfaen, gan alluogi'r fflora calchgar i ailsefydlu.

Cyffylog

Cleient: Cyngor Cymuned Llaneugrad
Partner Prosiect: Coed Cymrubr>

Mae'r ddelwedd ar y dde yn dangos y comin ddwy flynedd ar l bn-docio'r coed cyll.

  Dr H.A.Knott, MM Environmental, Bryn Cefni Industrial Park, Llys Goferydd, Llangefni, Ynys Mn LL77 7XA
  Tel: 01248 725 700 Fax: 01248 725 735 Email: