MM
Cyngor Sir Proffil Cwmni PORTFFOLIOS Newyddion Cartref
Peirianwyr Sifil Mynegai Gwasanaeth Cysylltiadau Cleientiaid Dolenni

MM Prosiect

Coetir a safle treftadaeth Castell Aberlleiniog >>
Prosiect Gwiwerod Coch Ynys Môn >>
Prosiect Dyfrgwn Ynys Môn >>
Prosiect Llygod Pengrwn y Dwr Ynys Môn >>
Prosiectau Asesu Effeithiau a Lliniariad Amgylcheddol >>
Dehongli a chyhoeddi >>
GNLl Tiroedd Comin Llanddona a Llaniestyn >>
Tir Comin Llanddona Common >>
GNLl Tiroedd Comin Llangoed >>
Marianglas Common >>
Gwarchod blodau ymyl y ffordd >>
Tir Comin Tywyn Trewan >>
Coast

Environmental Impact Assessment
Mae Lôn Las Cefni yn llwybr beicio oddi ar ffordd 12 milltir o hyd sy'n dilyn cwrs yr afon Cefni trwy Wlypdir Malltraeth o Langefni (tref sirol Ynys Môn) i'r arfordir. Mae'r prosiect hwn wedi cynnwys gwaith peirianneg sifil mawr wrth ail broffilio glannau gorlifo afon Cefni. Mae Gwlypdir Malltraeth yn SoDdGA yn sgil ei fflora a'i adar dyfrol ac y mae'n un o'r safleoedd allweddol ym Mhrydain ar gyfer rhywogaeth llygod pengrwn y dwr sy'n prysur brinhau.

Roedd y lliniariad ar gyfer y prosiect hwn yn gofyn am drawsleoli llaid sy'n cludo hadau o'r hen ffos ddraenio i'r un newydd, dal a thrawsleoli llygod pengrwn y dwr i gynefin addas ac ail-greu cynefin o ansawdd uchel i lygod pengrwn y dwr ar ei glannau. Gosodwyd ffens o amgylch y ffosydd ochr i greu cynefin newydd i lygod pengrwn y dwr ac annog blodau ffos SoDdGA.

Cleient: Asiantaeth Amgylchedd Cymru
Adeiladu Chwefror 2003
Adeiladu Chwefror 2003
Adeiladu Chwefror 2003
Adeiladu Chwefror 2003

  Dr H.A.Knott, MM Environmental, Bryn Cefni Industrial Park, Llys Goferydd, Llangefni, Ynys Môn LL77 7XA
  Tel: 01248 725 700 Fax: 01248 725 735 Email: